اسکن پاسخنامه هنگام ورق زدن

تعدادی از پاسخ پلاسی ها گلایه کردند که این چه وضعشه؟ پرسیدیم چطور؟ گفتند فرض کنید من ۴۰ تا دانش…

ادامه مطلب ←