چاپ پاسخنامه اختصاصی (با نام و شماره داوطلبی هر فرد)

  خب دانش آموزن با یه عالمه سردرگمی! همیشه توی هر امتحان چند نفر هستند که اسم خودشون رو روی…

ادامه مطلب ←

صدور کارنامه جامع

  کارنامه بعد از هر آزمون⁉️ دانش آموز بلافاصله بعد از هر آزمون با دریافت کارنامه شگفت انگیز پاسخ پلاس(!)…

ادامه مطلب ←