“نمی دانم” گفتن، هراس ندارد!

از همان بدایت تحصیل و مدرسه و کتاب، همواره محصلانی بوده اند که آتش تشنگی شان با درس های مدرسه…

ادامه مطلب ←

مدرن یا همان سنتی با وسایل مدرن؟

شاید وقتی نام “آموزش مدرن” به گوشمان می خورد، اولین تصویری که به ذهنمان می آید کامپیوتر، تخته هوشمند، دیتا…

ادامه مطلب ←